Rakamlarla Rönesans

Temel Finansal Bilgiler

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yönlendirilmek için tıklayınız.

Coğrafi Bazda Ciro Kırılımı

Notlar:

  • Tüm tutarlar milyon ABD Doları olarak ifade edilmiştir.
  • Tüm tutarlar ilgili yılların bağımsız denetçi raporlarından alınmış olup, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) baz almaktadır.
  • Finansal tabloların hazırlandığı dönem sonu ve ortalama döviz kurları ilgili dönemde TC Merkezi Bankası tarafından açıklanan kurlardır.
  • FAVÖK hesaplaması Ciro - Satışların Maliyeti - Genel Yönetim Giderleri - Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri + Amortisman ve İtfa Giderleri formülüne dayanmaktadır.
  • Özkaynaklar Kontol Gücü Olmayan Payları da içermektedir.